Условия за пазаруване на кредит

Общи условия за покупка на стоки от www.imsnapredak.com чрез кредит, отпускан на Клиент от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД

 

Чл. 1. Клиент, който иска да извърши покупка на стока от www.imsnapredak.com чрез кредит, отпускан на Клиент от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, следва да кандидатства пред банката за  отпускане на кредит. Кандидатстването става чрез сайта www.imsnapredak.com след избор на опция за покупка чрез кредит и следване на посочената процедура. 

Чл. 2. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД определя самостоятелно условията, на които Клиент трябва да отговаря, за да бъде одобрен и да му бъде отпуснат кредит. 

Чл. 3. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД 

  • определя процедурата и таксите за кандидатстване и отпускане на кредит и 
  • изготвя и предоставя на Клиента документи във връзка с кандидатстването и отпускането на кредит, включително заявление за кандидатстване, договор, погасителен план. 

Чл. 4. След кандидатстване за кредит служител на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД се свързва по телефон с Клиента. 

Чл. 5. „ИМС НАПРЕДЪК” АД /Доставчик/ изпраща на Клиент поръчана от него стока, заплатена чрез кредит, след изпълнениет на следните условия: 

  • Доставчикът е информиран от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, че Клиентът е одобрен за кредит в пълен размер на поръчката на Клиента и
  • Клиентът е подписал договор за кредит с „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и е изпратил за своя сметка подписания договор на Доставчика. 
  •